Together: a common challenge, a common responsibility
Wysokość dofinansowania: 102 988,20 euro (prawie 425 000 zł)
Typ projektu: EVS – wolontariat zagraniczny (projekt wysyłający)

Źródło finansowania: Program Erasmus+ na lata 2014-2020