Healthy environment, healthy human
Wysokość dofinansowania: 70 052,00 euro (ponad 287 000 zł)
Typ projektu: EVS – wolontariat europejski (projekt wysyłający)

Źródło finansowania: Program Erasmus+ na lata 2014-2020