Blue Generation
Wartość projektu: 1 781 137,00 euro (ponad 7 300 000 zł)
Wysokość dofinansowania:
1 513 997,00 euro (ponad 6 200 000 zł)
Typ projektu: aktywizacja zawodowa osób młodych w obszarze gospodarki morskiej
Źródło finansowania: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment