Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolskiCentrum Biznesu Małopolski Zachodniej z Oświęcimia, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego z Krakowa i Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej z Chrzanowa realizują projekt, w ramach którego udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolski, a dokładnie z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego. Skorzystać mogą osoby bez pracy, w tym także na emeryturze, które ukończyły 30 rok życia. Dla mężczyzn pojawiają się także dodatkowe wymagania.

Wysokość dotacji to 25 320,00 zł a środki takie przyznane będą aż 520 osobom, więc szanse na jej uzyskanie są naprawdę duże. Nabór wniosków już trwa.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby:

 • pozostające bez pracy (bierni zawodowo, renciści, emeryci lub bezrobotni)
 • w wieku 30 lat i więcej
 • które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

Jednocześnie trzeba spełnić jeden z dodatkowych warunków:

 • wiek powyżej 50 roku życia,
 • bycie długotrwale bezrobotną (co najmniej 12 miesięcy z rzędu),
 • bycie osób z niepełnosprawnościami,
 • bycie osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie techniczne),
 • kobieta

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

1. Bezzwrotna dotacja w wysokości 25 320 zł, która może być przeznaczona na:

 • zakup maszyn i narzędzi
 • zakup samochodu
 • zakup mebli
 • zakup innego wyposażenia
 • drobny remont
 • promocję
 • stworzenie strony internetowej
 • zakup materiałów i towaru do sprzedaży
 • inne, niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej

ILE OSÓB OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu przewidziane jest dofinansowanie dla 520 osób.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolski

Terminy zależne są danego powiatu. Na bieżąco publikowane są na stronach:

powiat oświęcimski: kliknij tutaj

powiat wadowicki: kliknij tutaj

powiat chrzanowski: kliknij tutaj

dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolski

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na http://czasnabiznes2.pl/

dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolski

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji? Możemy przygotować wniosek. Skontaktuj się z doradcą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego:

Marcin Germanek
tel. 516 788 59
e-mail: marcin.germanek@frsp.eu