BIP

Statut Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

REGON: 360119044

NIP: 6381811387

KRS: 0000530305

 

Numer Konta Bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas 09 2030 0045 1110 0000 0399 4500

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.24/00252/2015

Numer akredytacji EVS: 2015-1-PL01-KA110-014455

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania merytoryczne