Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w śląskimObecnie w województwie śląskim prowadzonych jest kilka projektów dających możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są to projekty skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, osób nieaktywnych zawodowo, czyli takich, które nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy albo są emerytami bądź matkami przebywającymi na urlopie wychowawczym. Trzeba także być osobą w wieku min. 30 lat. Kwoty dotacji to średnio 25 000 zł na wydatki inwestycyjne, są też dodatkowe środki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jak np. składki ZUS, czynsz za lokal, paliwo do samochodu czy opłaty za internet i telefon. Rekrutacja chętnych już trwa. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w śląskim

Projekt nr 1: „Pomysł na biznes”

Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne i nieaktywne, po 30 roku życia zameldowane w Woj. Śląskim, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i  należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia
 • kobiety (zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. wykształcenie nie wyższe niż zawodowe, liceum, technikum)

Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Liczba dotacji: 40

Wysokość dotacji:

Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 000 zł

Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1000zł x 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Nabór jest prowadzony będzie od 1 września 2017 r. do odwołania.

Projekt nr 2: „Sam sobie szefem”

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Lokalnego z Knurowa

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś którzy ukończyli 30 roku życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby po 50 roku życia
 • kobiety (zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. wykształcenie nie wyższe niż zawodowe, liceum, technikum)

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 11 osób (w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn)

Zgłaszać mogą się osoby zamieszkujące na terenie następujących gmin: Knurów, Pilchowice, Wielowieś

Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Wysokość dotacji:

Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 398,68 zł +

Finansowe wsparcie pomostowe (max. 2000 zł x 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Nabór jest prowadzony od 05.09.2017 r. do 22.09.2017

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w śląskim

Projekt nr 3: „Sprawna firma”

Projekt „Sprawna firma” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 20 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) – w tym 11 kobiet – z obszaru województwa śląskiego.

 

Wysokość dotacji:

Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 750 zł
Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1750 zł x 12  miesięcy), które może być przeznaczone na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Nabór będzie prowadzony będzie do 15 września.

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w śląsk

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w śląskim

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego świadczy usługi doradcze przy wypełnianiu biznesplanu (formularza rekrutacyjnego), co jest warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji. Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej proszone są o kontakt z doradcą FRSP Marcinem Germanek pod numerem telefonu 516-788-590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.