Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w śląskimObecnie w województwie śląskim prowadzony nabór do 2 projektów dających możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są to projekty skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, osób nieaktywnych zawodowo, czyli takich, które nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy albo są emerytami bądź matkami przebywającymi na urlopie wychowawczym. Trzeba także być osobą w wieku min. 30 lat. Kwoty dotacji to średnio 24 000 zł na wydatki inwestycyjne, są też dodatkowe środki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jak np. składki ZUS, czynsz za lokal, paliwo do samochodu czy opłaty za internet i telefon. Rekrutacja chętnych już trwa. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w śląskim

1. Projekt  „Firma bez barier”

Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne i nieaktywne, po 30 roku życia zameldowane na terenie Subregionu Subregionu Centralnego, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i  należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia
 • kobiety (zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. wykształcenie nie wyższe niż zawodowe, liceum, technikum)

W skład Subregionu Centralnego województwa śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy.

Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Liczba dotacji: 48

Wysokość dotacji:

Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 398 zł

Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1850zł x 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Nabór trwa do 30 kwietnia.

2.„Twoja firma – twój sukces!”

Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (w tym także do emerytów) mieszkańców Bielska-Białej:

– osób niepełnosprawnych powyżej 30 roku życia,
– osób powyżej 50 roku życia (w tym przypadku orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wymagane).

Liczba dotacji: 20

Wysokość dotacji:

Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 24.114,48 zł

Finansowe wsparcie pomostowe 2.000,00zł przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej, które może być przeznaczone na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Nabór trwa do 30 kwietnia.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego świadczy usługi doradcze przy wypełnianiu biznesplanu (formularza rekrutacyjnego), co jest warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji. Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej proszone są o kontakt z doradcą FRSP Marcinem Germanek pod numerem telefonu 516-788-590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.