Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+Po dość długim okresie oczekiwania w końcu ruszyły nabory na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na Śląsku. Po ponad 2 latach przerwy osoby bezrobotne znowu mają okazję pozyskać ponad 40  000 złotych dotacji na założenie własnej firmy. Obecnie realizowany jest m.in bardzo ciekawy projekt dla osób w wieku 50+. Przewidziany jest dla osób pozostających bez pracy, ale mogą starać się także emeryci.Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+

Rekrutacja jest już w toku.Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+


Kto może starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria

* ukończyły 50 rok życia,
* zamieszkują na terenie woj. śląskiego,
* są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym także emeryci,
* nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Liczba osób, które otrzymają dotację:

40

Wysokość dotacji:

W ramach projektu można otrzymać 2 rodzaje wsparcia

1.wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna) w wysokości 23 0000,00 zł, którą można przeznaczyć na:

  • zakup wyposażenia do firmy (narzędzia, maszyny, sprzęt komputerowy, meble, samochód itp)
  • zakup ewentualnego towaru do sprzedaży
  • promocję firmy

2.  podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1 475,00 zł wypłacane co miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności (łącznie dodatkowe 17 700 zł), które można przeznaczyć na:

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • czynsz w przypadku wynajmowania lokalu
  • paliwo do samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
  • abonament za telefon i internet
  • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu w Raciborzu
Ul. Bema 24a/8
47-400 RacibórzDotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+


Więcej informacji na stronie: http://sns.consultor.pl/?uslugi
Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

naDotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+bory na dotacje na rozpoczęcie działalności nabory na dotacje na rozpoczęcie działalności

Zobacz także inne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej: kliknij tutaj.