Dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach outplacement

Dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach outplacement to środki przewidziane dla osób w dość szczególnej sytuacji na ryku pracy. O dotacje te bowiem mogą ubiegać się osoby, które zostały zwolnione z miejsca pracy, są przewidziane do zwolnienia, czyli otrzymały wypowiedzenie lub są zagrożone wypowiedzeniem, czyli pracują w miejscu, w którym Obecnie w województwie śląskim prowadzony nabór do 10 projektów przewidujących dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach outplacement. To nawet 50 000,00 zł na założenie własnej firmy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach outplacement przeznaczone są dla mieszkańców województwa śląskiego.

Dotacja składa się z dwóch części:Dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach outplacement

1. Bezzwrotna dotacja w wysokości ok. 23 000 – 25 000 zł w zależności od projektu, która może być przeznaczona na:

 • zakup maszyn i narzędzi
 • zakup samochodu
 • zakup mebli
 • zakup innego wyposażenia
 • drobny remont
 • zakup samochodu
 • promocję

2. Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1850zł x 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Lista aktualnie realizowanych projektów:

 1. „Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement”

Realizator projektu: Centrum Kształcenia „AWANS”

Formy wsparcia przewidziane w projekcie: szkolenia specjalistyczne oraz dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby mogące wziąć udział w projekcie: mieszkańcy z powiatów woj. śląskiego: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (uczy się/zamieszkuje/pracuje na ww. terenie)

Termin rekrutacji: sierpień 2018

Strona internetowa projektu.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego świadczy usługi doradcze przy wypełnianiu biznesplanu (formularza rekrutacyjnego), co jest warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji. Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej proszone są o kontakt z doradcą FRSP Marcinem Germanek pod numerem telefonu 516-788-590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.